Previous
Next
Previous
Next

Hệ thống giáo dục kỹ năng sống

Cơ sở vật chất

Chương trình phát triển kỹ năng sống

Đội ngũ chuyên gia

CÁC KHÓA HỌC

Cha mẹ đồng hành cùng con

Hành trang vào lớp 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kỹ năng sống cho học sinh cấp 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kỹ năng sống cho học sinh cấp 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kỹ năng sống cho học sinh cấp 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Giá trị sống

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hình ảnh

Đội ngũ chuyên gia và giáo viên

Tiến sĩ NGUYỄN THỊ THẮM

Với 15 năm giảng dạy cho sinh viên, học viên các lớp về các chủ đề liên quan đến giáo dục kĩ năng sống, đánh giá và trị liệu, can thiệp cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em có sang chấn, rối nhiều tâm lý tại các Trường Đại học, Cao đẳng.

Thạc sĩ NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện cho trẻ em: Dạy học tình nguyện, Tình nguyện viên cho làng trẻ mồ côi SOS, giảng dạy Kỹ năng sống tại tổ chức Nghị lực sống cho người khuyết tật, Dự án hỗ trợ phụ nữ và trẻ em ung thư...

Thạc sĩ NGUYỄN HIỀN MINH

Giảng dạy các môn chuyên ngành về Công tác xã hội. Dạy kỹ năng sống cho sinh viên và nhóm học sinh phổ thông, mầm non từ 2016 đến 2018. Từ 2018 tham gia đào tạo giảng viên nguồn kỹ năng sống cùng Trung tâm Kỹ năng sống văn hóa Việt.

Giấy chứng nhận & giải thưởng