Previous
Next
Previous
Next

Tham vấn và trị liệu tâm lý

Tham vấn và trị liệu tâm lý

BrainCare đánh giá, tham vấn và trị liệu cho các vấn đề học đường như trầm cảm, lo âu học đường, điều trị chứng nghiện, bạo lực học đường…

BrainCare đánh giá, tham vấn và trị liệu theo liệu trình và kế hoạch cá nhân cho trẻ em, vị thành niên, người trưởng thành, tư vấn cặp đôi…

BrainCare tư vấn, chăm sóc sức khoẻ tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp nâng cao đời sống tinh thần…

Đội ngũ chuyên gia của BrainCare

Gallery Image

Video Sự kiện

Kiểm tra sức khỏe
tinh thần miễn phí

Tin tức BrainCare