ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA

của Braincare

ĐỘI NGŨ
CHUYÊN GIA

của BrainCare

Phó viện trưởng Viện sức khỏe
tâm thần – Bệnh viện Bạch Mai

Phó trưởng Khoa Công tác xã hội,
trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Tiến sĩ – Chuyên gia
tâm lý – giáo dục

Tiến sĩ chuyên ngành
Giáo dục đặc biệt

Thạc sĩ chuyên ngành:
Tâm lý học lâm sàng

Thạc sĩ chuyên ngành:
Tâm lý học

Thạc sĩ chuyên ngành:
Tâm lý học lâm sàng

Thạc sĩ chuyên ngành:
Giáo dục học

Thạc sĩ chuyên ngành:
Công tác xã hội

Thạc sĩ
Tâm lý học Lâm sàng

Thạc sĩ
Tâm lý học Lâm sàng

VIDEOS SỰ KIỆN
VIDEOS SỰ KIỆN

Đăng ký tham vấn - trị liệu

Chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe bạn, hãy sẻ chia với chúng tôi nhé!