Nghệ Thuật Tỉnh Thức - Hành Trình 1

 • Trong liệu pháp trị liệu Tâm lý bằng Nghệ thuật tỉnh thức chúng ta sẽ trải qua 6 hành trình. Trong hành trình một (cũng là hành trình đầu tiên) chuyên gia tâm lý sẽ cùng thân chủ xác định vấn đề và giúp thân chủ chấp nhận được vấn đề đó.
 • Hành trình đầu tiên chúng tôi sử dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau. Trong đó có hai kỹ thuật mà chúng tôi rất hay sử dụng là kỹ thuật Dòng sông cuộc đời và Kỹ thuật phòng chiếu CAT.
 • Kỹ thuật dòng sông cuộc đời: Mục đích của kỹ thuật này là cùng thân chủ đưa bức tranh cuộc đời mình ra bên ngoài và cùng tháo gỡ những nút thắt quan trọng trong cuộc đời của thân chủ. Những sự kiện, dấu mốc trong cuộc đời.
 • Kỹ thuật dòng sông cuộc đời: Mục đích của kỹ thuật này là cùng thân chủ đưa bức tranh cuộc đời mình ra bên ngoài và cùng tháo gỡ những nút thắt quan trọng trong cuộc đời của thân chủ. Những sự kiện, dấu mốc trong cuộc đời.

 • Trong kỹ thuật Dòng sông cuộc đời có hai cách để chúng tôi tiến hành:

 • Cách 1:Chúng tôi để cho thân chủ tự trải nghiệm dòng sông cuộc đời của mình.

  Điều này có nghĩa là thân chủ sẽ tự vẽ dòng sông cuộc đời của mình thông qua những gợi ý, những câu hỏi khác nhau. Qua đó thân chủ sẽ đưa được bức tranh cuộc đời mình ra bên ngoài và nhìn nhận rõ được vấn đề. Lúc này chúng tôi sẽ cùng với thân chủ xác định được vấn đề chính là cái gì và chúng tôi đi vào hành trình trị liệu vấn đề đó cho thân chủ.

 • Cách 2: Kỹ thuật phân tâm

  Ở kỹ thuật này, chúng tôi sẽ đưa thân chủ vào trạng thái tĩnh tâm và vô thức. Sau đó chúng tôi dẫn dắt thân chủ bằng các câu hỏi khác nhau. Qua đó thân chủ sẽ tái trải nghiệm tất cả những hành trình của cuộc đời mình. Và thông qua những câu hỏi này những dấu mốc quan trọng, những nút thắt quan trọng trong cuộc đời của thân chủ sẽ được làm sáng tỏ và thân chủ có dịp trải nghiệm lại vấn đề. Từ đó nhà trị liệu sẽ giúp cho thân chủ rõ được thân chủ đang gặp vấn đề gì và cùng nhau trị liệu vào vấn đề đó.

 • Kỹ thuật phóng chiếu CAT
 • Để tiến hành kỹ thuật này, chúng tôi có rất nhiều bức tranh và cho thân chủ lựa chọn trong những bức tranh đó. Từ đó chuyên gia gợi mở cho thân chủ nói lên những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình khi nhìn vào bức tranh này. Và thông qua những suy nghĩ cảm xúc đó như là sự phản chiếu những vấn đề mà thân chủ đang gặp phải. Đặc biệt là khi chúng ta sử dụng CAT cho đối tượng là trẻ em, học sinh từ 6-20 tuổi thì rất hiệu quả.
 • Trên  đây là hai kỹ thuật được chúng tôi miêu tả kỹ lưỡng trong rất nhiều những kỹ thuật khác mà chúng tôi làm việc với thân chủ trong trải nghiệm hành trình đầu tiên này.
 • Mục tiêu cuối cùng của hành trình một là giúp cho thân chủ Tái trải nghiệm và cuối cùng là đi đến xác định và chấp nhận vấn đề của mình để bước vào hành trình tiếp theo.