Nghệ Thuật Tỉnh Thức - Hành trình 2

  • Nếu hành trình đầu tiên chúng tôi cùng thân chủ xác định vấn đề và giúp thân chủ chấp nhận được vấn đề của mình thì ở hành trình tiếp theo là hành trình Kết nối bản thân.
  • Trong hành trình này mục tiêu quan trọng nhất là giúp thân chủ sẽ kết nối chính mình, hiểu được chính mình và đồng thời tôn trọng chính mình.
  • Có rất nhiều kỹ thuật được dùng trong hành trình thứ hai. Chúng tôi xin giới thiệu một số kỹ thuật mà chúng tôi rất hay sử dụng.

Kỹ thuật: Hành trình độc thoại với chính mình – IPT (Interpersonal Psychology Therapy)

Bước 1: Bài tập Kết nối trái tim

Trong kỹ thuật này chúng tôi sử dụng bài tập Kết nối trái tim. Chúng tôi đưa thân chủ vào trạng thái tĩnh tâm và dẫn dắt thân chủ bằng những câu hỏi khác nhau để thân chủ kết nối với chính bản thân mình. Đồng thời nhìn nhận những suy nghĩ, những cảm xúc của chính bản thân mình trong suốt thời gian qua. Đặc biệt kết nối với những vấn đề thân chủ xác định được ở hành trình 1.

trai tim

Kỹ thuật: Sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc

Trong hành trình thứ hai này nghệ thuật tỉnh thức được thể hiện rất rõ ràng. Từ tĩnh tâm thân chủ bắt đầu sử dụng nghệ thuật, có thể vẽ hoặc nặn người mà thân chủ đã gặp trong phần tỉnh thức của mình. Và thân chủ sẽ viết ra tất cả những cảm xúc, những suy nghĩ của chính mình về người mà mình vẽ hoặc nặn và chia sẻ với nhà tham vấn. Từ đó giúp thân chủ xác định được rõ hơn vấn đề của chính mình cũng như xác định được giá trị của chính mình.

Kỹ thuật: Qua nghệ thuật xác định điểm hài lòng và chưa hài lòng về bản thân mình

Bài tập 1: 

Đây là một trong những bài tập chúng tôi hay làm cùng với thân chủ để xác định điểm hài lòng và chưa hài lòng về chính họ. Chúng tôi có thể cho thân chủ vẽ một bức tranh nào đó. Sau đó cho thân chủ đưa ra 5 điểm mà thân chủ hài lòng về chính mình và 5 điểm chưa hài lòng về chính mình và thân chủ sẽ làm gì để cải thiện điểm chưa hài lòng đó.

Bài tập 2: “Bông hoa sức mạnh”

Bài tập này đặc biệt phù hợp với học sinh để giúp học sinh có thể tiếp cận với bản thân mình một cách dễ dàng hơn.

Bài tập 3: “Bức tranh về tôi”, “Bức tranh về cuộc đời tôi”, “Tất cả về tớ”

Đây là các công cụ dành cho học sinh nhỏ tuổi từ cấp 3 trở xuống. Học sinh sẽ làm và chia sẻ với nhà tham vấn những gì các con nhìn nhận và cảm nhận.

Mục tiêu: Thông qua tất cả các công cụ này, điều quan trọng nhất là nhà trị liệu sẽ giúp cho thân chủ cảm nhận về chính mình, hiểu về chính mình và đặc biệt là biết yêu thương và tôn trọng chính bản thân mình.