Nghệ Thuật Tỉnh Thức - Hành trình 6

Chúng ta đã cùng nhau trải qua năm hành trình chữa lành bằng nghệ thuật tỉnh thức. Hành trình cuối cùng với mục tiêu giúp thân chủ “Sống với hiện tại và thực hiện những ước mơ” sẽ khép lại những vấn đề mà thân chủ đã trải qua và mở ra hướng mới, con đường mới cho thân chủ. Lúc này thân chủ có đủ tự tin, đủ năng lực để có thể xử lý và giải quyết những vấn đề của mình.

  • Hành trình này chúng tôi dùng nhiều kỹ thuật để đồng hành cùng thân chủ. Trong đó có hai kỹ thuật mà chúng tôi rất hay sử dụng là Kỹ thuật sử dụng Bánh xe cuộc đời và kỹ thuật giúp thân chủ xác định mục tiêu qua tiêu chí SMART

Điều này có nghĩa là chúng tôi cùng thân chủ trải nghiệm bánh xe cuộc đời bằng nghệ thuật. Thân chủ sẽ nghĩ về hành trình cuộc đời mình ở hiện tại và tương lai. Còn quá khứ chúng ta để cho thân chủ hoặc giúp thân chủ để lại phía sau. Lúc này thân chủ sẽ vẽ bánh xe cuộc đời mình bằng nghệ thuật và sau đó xác định từng miếng bánh khác nhau trong bánh xe đó. Mỗi thân chủ khác nhau thì miếng bánh cũng không giống nhau. Đối với thân chủ này thì miếng bánh gia đình rất lớn nhưng với thân chủ khác thì miếng bánh kinh tế, sức khỏe, bản thân lại lớn. Điều cơ bản và quan trọng nhất ở nhà trị liệu là giúp thân chủ xác định rõ ràng, chính xác từng miếng bánh trong cuộc đời mình như thế nào? Ví dụ, hiện tại miếng bánh gia đình thân chủ như thế nào, tương lai mong muốn điều gì ở gia đình và phải làm gì để đạt được mong muốn đó.

Chúng tôi giúp thân chủ xác định được mục tiêu ở hiện tại và tương lai theo tiêu chí SMART. Tức là mục tiêu mà thân chủ đưa ra phải cụ thể, rõ ràng (S); mục tiêu phải cân đong đo đếm được (M); mục tiêu phải phù hợp với khả năng của thân chủ (A); mục tiêu phải thực tế, có ý nghĩa với cuộc đời thân chủ  (R); mục tiêu phải có thời gian được xác định rõ ( T)

Tổng hợp năm yếu tố này giúp thân chủ đưa ra mục tiêu cụ thể, rõ ràng ở thời điểm hiện tại. Và mục tiêu này cũng chính là con đường, kim chỉ nam để dẫn lối cho thân chủ đạt được ước mơ trong cuộc sống và giải quyết những vấn đề của bản thân mình.