Nghệ Thuật Tỉnh Thức - Hành trình 5

  • Qua bốn hành trình trước chúng tôi đã hỗ trợ và hướng dẫn thân chủ xác định được vấn đề của mình, học được cách yêu thương, tôn trọng, chăm sóc bản thân và quản lý cảm xúc của mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hành trình tiếp theo với mục tiêu là cùng thân chủ Thiết lập môi trường an toàn và hạnh phúc.
  • Với mỗi thân chủ khác nhau thì môi trường an toàn và hạnh phúc cũng khác nhau . Vì vậy việc chúng ta cùng thân chủ xây dựng môi trường an toàn và hạnh phúc là cách giúp thân chủ có thể kiểm soát được vấn đề của bản thân và vượt qua cảm xúc tiêu cực.

Trong hành trình này chúng ta có rất nhiều kỹ thuật khác nhau:

  • Kỹ thuật nâng cao Vitamin hạnh phúc

Chúng tôi có những công cụ khác nhau để xây dựng vòng tròn an toàn. Trong vòng an toàn đó thân chủ sẽ là người trọng tâm và những ai, cái gì sẽ chi phối cuộc sống cảm xúc của thân chủ. Như vậy chúng ta sẽ cùng thân chủ tái trải nghiệm bằng nghệ thuật. Lúc này thân chủ sẽ nghĩ xem ai, cái gì sẽ tác động đến cảm xúc của thân chủ thì thân chủ sẽ đưa ra bằng nghệ thuật. Chúng tôi có thể gợi ý cho thân chủ những câu hỏi khác nhau trong quá trình tái trải nghiệm. Ví dụ như : “Ai thường hay tác động đến thân chủ dẫn đến thân chủ có những cảm xúc tích cực hay có những cảm xúc tiêu cực”? Hoặc “Ai là người mà chi phối điều khiển những suy nghĩ của thân chủ”? Mục đích là chúng ta cùng thân chủ đưa tất cả những yếu tố khác nhau trong vòng tròn an toàn hạnh phúc của thân chủ ra bằng nghệ thuật. Từ đó thân chủ sẽ biết được cách tạo ra được môi trường an toàn hạnh phúc và có được cuộc sống thoải mái, có được suy nghĩ cảm xúc tích cực.

Sử dụng liệu pháp nâng cao tần số rung động cảm xúc qua việc cùng thân chủ thực hiện một số kỹ thuật sau:

Chúng tôi cùng thân chủ thực hành lòng biết ơn.
Điều này có nghĩa là kết thúc một ngày giúp cho thân chủ viết ra được ngày hôm nay thân chủ biết ơn điều gì và thân chủ thực sự cảm thấy mình được may mắn, thân chủ cảm ơn ai, cảm ơn cái gì trong cuộc đời này. Thông qua bài tập này thân chủ thấy được thoải mái và đặc biệt hơn thân chủ thấy được giá trị, ý nghĩa của cuộc sống này đối với chính mình.

Những cảm xúc tội lỗi, xấu hổ, thiếu tự tin về bản thân mình sẽ ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ của thân chủ. Trong hành trình này chúng ta sẽ giúp thân chủ loại bỏ được những suy nghĩ đó bằng cách mỗi ngày thân chủ sẽ viết ra xem mình thật sự hài lòng về điều gì, đã làm được điều gì có ý nghĩa trong ngày.

Điều này có nghĩa là thân chủ có thể cho đi điều gì? Thân chủ có thể yêu thương chính bản thân mình bằng tập thể dục, thư giãn, chăm chút bản thân hoặc yêu thương người khác. Hoặc thân chủ cảm nhận được những tình cảm, sự yêu thương của người khác dành cho thân chủ.
Thông qua ba kỹ thuật trên sẽ giúp thân chủ trong việc nâng cao Vitamin hạnh phúc, nâng cao tần số rung động cảm xúc, mở long mình để yêu thương và được yêu thương.
Kết thúc của việc xây dựng vòng tròn an toàn hạnh phúc là thân chủ cảm thấy môi trường xung quanh thật sự an toàn, bình yên.