Chân dung nhân cách nhà quản lý, doanh chủ

    Chân dung nhân cách là hình ảnh, biểu tượng chung nhất về nhân cách của một nhóm (một loại người) cụ thể nào đó trong xã hội, bao gồm trong đó những đặc điểm và thuộc tính tâm lý điển hình mang tính trọn vẹn, ổn định và đảm bảo cho hoạt động của họ có hiệu quả.

    Khi nói về nhân cách nhà kinh doanh, cần nhấn mạnh vai trò và chức năng của họ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thông thường người quản lý là người đứng đầu doanh nghiệp cho nên chức năng của họ thường được thể hiện bằng văn bản mang tính pháp lý, đảm bảo những điều kiện cần thiết cho việc thực hiện tốt các mục tiêu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

    Chân dung nhân cách nhà kinh doanh là hình ảnh, biểu tượng chung nhất về nhà kinh doanh, bao gồm những phẩm chất và năng lực điển hình, độc đáo mang tính ổn định đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của họ có hiệu quả.

Các phẩm chất của nhà quản lý:

  • Là người có trí tuệ, thể hiện ở năng lực tư duy nhạy bén, sáng tạo, khả năng phán đoán và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.
  • Là người có phẩm chất ý chí, tổ hợp các đặc điểm và thuộc tính tâm lý có trình độ phát triển cao thể hiện ở khả năng nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, khó khăn thực hiện đến cùng các mục đích kinh doanh đã đề ra. Phẩm chất ý chí thể hiện ở tính quyết đoán, tính độc lập, tính kiên cường, tính kỷ luật, tính tự kiềm chế, tính mục đích, lòng dũng cảm, tự tin, quyết định một cách kịp thời, dứt khoát với các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp.
  • Là người yêu nghề, chính sự say mê công việc, kết hợp với khát vọng thành đạt là động lực giúp các nhà kinh doanh hoạt động có hiệu quả cao.
  • Là người có hệ giá trị lành mạnh phù hợp với sự phát triển của cộng đồng và bản thân mình. Họ lấy giá trị nhu cầu của xã hội làm cơ sở xây dựng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, luôn đặt lợi ích của nhà nước, của tập thể lên trên hết. 
  • Trong quan hệ giao tiếp luôn trung thực, thật thà, giản dị, kiên cường, công minh, khách quan, luôn quan tâm và chăm lo tới đời sống người lao động. Họ biết cách thúc đẩy động viên người lao động làm việc hết mình cho doanh nghiệp và là người có uy tín cao trong doanh nghiệp, luôn được mọi người tin yêu và thừa nhận.