Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

  1. Quản trị nhân sự
  2. Tuyển chọn và thích ứng người lao động
  3. Kích thích, tạo động cơ và mục tiêu lao động
  4. Đào tạo và phát triển người lao động trong tổ chức
  5. Chân dung nhân cách nhà quản lý, doanh chủ

      Vấn đề quản lý nhân viên luôn được quan tâm hàng đầu trong các doanh nghiệp bởi xu hướng kinh doanh là hội nhập và tự do quyền lợi, vậy nên tâm thế của nhân viên hay người lao động đã không còn bị phụ thuộc quá nhiều vào quyền quyết định của tổ chức. Họ có những nhu cầu và quyền được lựa chọn cơ sở làm việc phù hợp với mong muốn và nguyện vọng cá nhân.

      Kết quả phỏng vấn các Tổng giám đốc của các công ty đa quốc gia như: Microsoft, General Electric, Toshiba hay BMW… về yếu tố quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của họ là gì? Họ đều khẳng định: “Con người là nguồn tài nguyên cực kỳ quan trọng và quản lý nhân sự hiệu quả là chìa khóa để thúc đẩy sức sáng tạo để đạt được lợi thế cạnh tranh”.

      Quản trị nhân sự là những quyết định tổng hợp hình thành nên mối quan hệ giữa con người với con người trong công việc – những người trực tiếp tăng cường năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của người lao động và tổ chức tốt các mục tiêu đề ra.

      Trên thế giới, các chủ doanh nghiệp đã dần vận dụng những kiến thức của tâm lý học xã hội, tâm lý học nhóm và tâm lý học văn hóa vào để quản trị con người, chẳng hạn những hoạt động như:

  • Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc phối hợp giữa các bộ phận, giữa con người trong tập thể để nâng cao hiệu suất lao động.
  • Doanh nghiệp có thể lựa chọn nguồn nhân lực liên quan tới các vấn đề tuyển chọn người lao động, đào tạo và bồi dưỡng, chi trả mức phí thù lao,… từ đó tạo ra được bầu không khí tâm lý lành mạnh cho tổ chức, thúc đẩy tính tích cực của người lao động.
  • Các tổ chức đưa ra được các biện pháp khuyến khích người lao động có năng lực làm việc hiệu quả để khơi dậy tính tích cực của họ trong việc thực hiện các mục tiêu mà tổ chức đề ra.