Tập thể doanh nghiệp

Con người khi sinh ra đã gia nhập vào cuộc sống từ đó thích nghi và trưởng thành thông qua các nhóm xã hội khác nhau để học tập, làm việc và phát triển bản thân từng ngày. Trong triết học có câu: “Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội”. Như vậy, khi một cá nhân tham gia lao động sản xuất trong một doanh nghiệp thì đó là một trải nghiệm để cá nhân ấy phát triển và cống hiến cho tổ chức.

Tập thể doanh nghiệp là một loại hình đặc biệt của tập thể, mà hoạt động của nó được quy định bởi mục đích sản xuất kinh doanh một mặt hàng, sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ nào đó cho nhu cầu xã hội. Tập thể doanh nghiệp khá đa dạng như: Xí nghiệp sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng xi măng Bút Sơn, Tập đoàn Vingroup, Tổng công ty Viễn thông Viettel…

Như vậy, tập thể doanh nghiệp là một nhóm người liên kết với nhau bởi mục đích hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị xã hội cao, nhằm mang lại lợi nhuận cho cá nhân, tập thể và xã hội, là một nhóm người hoạt động độc lập, có tổ chức và có cơ quan quản lý được khẳng định mang tính pháp lý.

Bên trong mỗi tập thể doanh nghiệp sẽ có nhiều hoạt động của các thành viên trong tập thể, nhiều hiện tượng tâm lý xã hội nảy sinh. Các hiện tượng này rất phổ biến và có vai trò quan trọng nếu như nhà quản lý nắm được các đặc điểm, quy luật, cơ chế của các hiện tượng này và sử dụng trong hoạt động quản lý thì có thể nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của tập thể.